Advies

Bij de Midzomernachtcross is EHBO aanwezig.

Om bij calamiteiten adequaat te kunnen optreden adviseert de organisatie het volgende:

  • Schrijf duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer op de achterzijde van uw startnummer.
  • Vermeldt een telefoonnummer van een contactpersoon die tijdens de loop bereikbaar is.
  • Indien van toepassing dient u ook medische informatie op de achterzijde van het startnummer te noteren.
  • Houdt rekening met de weersomstandigheden.
  • Pas bij warm weer uw snelheid aan, drink (ook vooraf) voldoende.
  • Stop met hardlopen als u zich bijvoorbeeld duizelig voelt.

Ziet u een medeloper die zich niet goed lijkt te voelen, spreek deze persoon aan en laat hulp halen via de parcoursmedewerkers. Zij staan in directe verbinding met de EHBO post.